ora-51502.ora-code.net

ora-51502: Number of failures to be raised

Número de fallos que se van a producir
Nombre d'échecs à générer
Anzahl von auszulösenden Fehlern
ora-00338 ora-16232 ora-22887 ora-29912